Mezinárodní zkoušky ohařů v polní a vodní práci, podle zkušebního řádu pro IKP, se zadáním titulů CACIT a CACT